מחיקת חובות ארנונה - אפשר לשנות את החיוב המיותר ע"י שינוי שימוש בנכס?

איך קובעים ארנונה לשימושים שונים באותו הנכס?

איך קובעים ארנונה לשימושים שונים באותו הנכס – פיצול או איחוד ?

ארנונה מחושבת, בין היתר, בהתאם לשימוש הנעשה בפועל בנכס.
ואולם, נשאלת השאלה איך תחושב ארנונה לגבי נכס אשר בו מספר שימושים שונים, כגון: מחסנים, שטחי ייצור, משרדי הנהלה וכיוצ"ב.

סיווגם הראוי של השימושים השונים בנכס הינו פועל יוצא של הוראות צו הארנונה של כל רשות ורשות  והסיווגים השונים הקיימים בו ואין להשליך מן החיוב בעירייה פלונית על החיוב בעירייה אלמונית.
לעיתים, אין אפשרות לפצל את הנכס לסיווגים שונים שכן פיצול זה הינו מלאכותי ונוגד את ההלכה הפסוקה.

כך, נדונה שאלת פיצולו של נכס המשמש כאולפן הקלטות ועריכת אודיו ונקבע כי יש לראות את הנכס כהומוגני, קרי: בעל שימוש אחד, שכן שני השימושים המתבצעים בו – הקלטה ועריכה – נעשים במקביל ומשולבים זה בזה, ובמילותיו של בית המשפט הנכבד:

"… פיצולו של הנכס לשניים לצורך חיובו בארנונה בנסיבות ענייננו הינו מלאכותי וטמון בו כשל בסיסי בהבנת תהליך הייצור באולפן; אף שהאולפן מחולק לשניים ומתרחשת בכל אחד מחלקיו פעילות שונה, שתי הפעילויות – הקלטה ועריכה – נעשות במקביל, הן משולבות זו בזו ותכליתן אחת"
(עמ"נ (ת"א) 27754-05-11 מאיר אשל נ' ועדת הערר על קביעת ארנוהנ כללית תל-אביב – יפו).

שאלת פיצולו או איחודו של הסיווג בנכס אינה חד משמעית, שכן זו תלויה, כאמור לעיל, בהגדרות ובסיווגים הקבועים בצווי הארנונה השונים של כל רשות ורשות וראוי כי מי שיכריע בה יהא כזה המצוי ברזי תחום הארנונה.

בעלי עסק? מחזיקים בנכס? על מנת להפסיק לשלם ארנונה ומיסים עירונים מיותרים, הנכם מוזמנים לפנות לחברתנו, לשם בחינת החיובים המוטלים עליכם.

יחדיו נוכל להגיע למסקנה אופרטיבית באשר לטיפול הרצוי.
לתשומת ליבכם, הזמן להגשת ערעור מוגבל – חיוב שלא יוגש עליו ערעור במועד עלול להפוך לחלוט וסופי – פנו אלינו בהקדם.
ניתן גם ליצור עימנו קשר בטל': 6243770– 03.

אהבתם את המאמר? מוזמנים לשתף!

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב linkedin
LinkedIn