מעל - 400,000,000 ש"ח
התקשרו עכשיו לטל': 
 
03-6241675
   


חטיבת הנדסה, מיפוי ומדידה

חטיבה זו כוללת צוות מהנדסים, מודדים, שרטטים, הנדסאי בנין ואדריכלות הפועלים על מנת להעניק ללקוחות החברה שירות מקצועי, יעיל ומדוייק.

הצוות מספק , ביו היתר, את השירותים הבאים:

-  ביצוע מדידות לצורכי קביעת דמי שכירות.
-  עריכת  תוכניות לצורכי רישום ותשריטי בתים משותפים.
-  עריכת מפות מצביות, טופוגרפיות לצורכי רישוי ותכנון.
-  עריכת תשריטי איחוד וחלוקה.
-  תכנון ורישוי עסקים.
-  הכנת תכניות מפורטות נקודתיות וליוויין עד מתן תוקף.
-   מתן חוות דעת לצורכי התנגדויות לתכניות מתאר.
   
 
  מאמרים